Premogovnik pridobil evropska sredstva

Velenje – Premogovnik Velenje je v letu 2021 sodeloval pri prijavah mednarodnih projektov na Evropski raziskovalni sklad za premog in jeklo (RFCS) in uspešno pridobil sredstva pri prijavljenem projektu GREEN JOBS (izkoriščanje konkurenčnih prednosti premogovnikov, ki se bodo prestrukturirali za čim večje ustvarjanje zelenih in kakovostnih delovnih mest). Celotna vrednost projekta, ki je raziskovalno-razvojne narave in se bo pričel letos, znaša 2,2 milijona evrov, skupno sofinanciranje s strani RFCS bo v višini 1,3 mio EUR, pri čemer bo Premogovnik Velenje prejel 130.000 evrov.

Projekt GREEN JOBS zajema izkoriščanje konkurenčnih prednosti premogovnikov, ki se približujejo zapiranju, za čim večje ustvarjanje zelenih in kakovostnih delovnih mest.

»Namen projekta je preučitev uporabe jamske infrastrukture za uporabo obnovljivih virov energije in krožnega gospodarstva, ki zajema rekultivacijo in rehabilitacijo zaradi rudarjenje degradiranega področja z uporabo odpadkov iz rudarstva; potencial za postavitev sončnih in vetrnih elektrarn; uporabo jamske vode in infrastrukture za postavitev toplotnih črpalk (geotermalna energija) in črpalnih hidroelektrarn s poudarkom na razvoju in uporabi najnovejših fluidov ter proizvodnjo in uporabo zelenega vodika,« je povedal generalni direktor Premogovnika Velenje dr. Janez Rošer in dodal, da se bodo v sklopu projekta izdelali poslovni načrti za virtualne elektrarne in zelene vodikove tovarne, ki bodo vključevali tudi načrte potrebnih prekvalifikacij in modelov prestrukturiranja za zagotavljanje novih delovnih mest.