Prejeli 59 vlog za odpis dolgov

VELENJE – Občani Šaleške doline so doslej izrazili največ potreb za odpis dolgov do davčne uprave, elektro podjetij in Komunalnega podjetja Velenje. Na slednjem so povedali, da so do konca minulega tedna prejeli 59 vlog. Pri preverjanju so ugotovili, da 39 odstotkov vlagateljev ne izpolnjuje zahtevanih pogojev ukrepa bodisi zaradi osebnega stečaja, dolga, ki je starejši od predpisane veljavnosti ali pa niso prejemniki denarno socialne pomoči.