Poziv prebivalcem k odgovornemu ravnanju

Na upravi Občine Šmartno ob Paki so nam povedali, da so v času nedavnih neurij tudi pri njih prejeli nekaj poročil o posledicah nestanovitnega vremena, ki so vsaj delno povezane tudi s premalo samozaščitnim ravnanjem lastnikov zemljišč in drugih nepremičnin. Tudi gasilci so opozorili, da občanke in občani občasno nanje naslavljajo neupravičene prošnje za intervencije. Ob tej priložnosti vse prosijo, da so v teh zahtevnih razmerah potrpežljivi, razumevajoči in odgovorni do sebe in drugih.

K odgovornemu ravnanju je lastnike priobalnih zemljišč in druge prebivalce pozvala tudi Direkcija Republike Slovenije za vode. V sektorju za območje Savinje so pripravili Navodila lokalnim skupnostim in priobalnim lastnikom glede urejanja vod, v katerem so opozorili, da morajo podrto zarast oziroma podrto drevje, ki ni podrto v strugo, skladno s 100. členom Zakona o vodah odstraniti lastniki priobalnih zemljišč, ki lahko obdržijo les.
»Vzdrževanje cestnih objektov, kamor sodijo tudi mostovi in prepusti kot sestavni deli javne ceste, je sicer v pristojnosti lastnika oziroma upravljavca javne ceste, torej lokalnih skupnosti za občinske ceste in Direkcije Republike Slovenije za infrastrukturo za državne ceste. Plavje in naplavine, ki se ves čas, še toliko bolj pa po neurjih, ustvarjajo in nabirajo, močno poslabšujejo ali celo preprečujejo prevodnost mostnih odprtin, kar močno poveča poplavno ogroženost, hkrati pa lahko povzroči tudi poškodbe na premostitvenih objektih in strugah. Stalna skrb za ohranjanje prevodnosti mostnih odprtin je zelo pomembna, saj je ob nastopu visokih vod odstranjevanje plavja, vejevja, dreves in druge lesne mase zelo zahtevno ali največkrat nemogoče,« pojasnjujejo.

Direkcija Republike Slovenije za vode lastnike priobalnih zemljišč zato poziva, da o morebitnem nastalem plavnem čepu v strugi kot posledici padlega drevesa o tem obvestijo direkcijo ali njenega koncesionarja za opravljanje javne službe urejanja voda Nivo Eko. »Če želimo zmanjšati erozijsko in poplavno ogroženost prebivalcev, objektov, premoženja in zemljišč, se moramo zavedati, da je odlaganje vejevja in lesne mase oziroma kakršnokoli deponiranje lesa na vodnem in priobalnem zemljišču ne le neodgovorno in nevarno, temveč tudi prepovedano. Prav tako je prepovedano na vodnem in priobalnem zemljišču postavljati kakršnekoli ovire, vzdolžne ali prečne ograje, deponirati bale sena in druge pridelke, gradbeni material in gradbeni odpad, tudi če gre le za začasno odlaganje,« so še zapisali v pozivu. Na šmarški občinski upravi občane prosijo, naj spoštujejo vse določbe Zakona o vodah ter vejevje, lesno maso, les, silažne bale, zeleni odpad in podobno odlagajo le izven vodnega in priobalnega zemljišča ter tudi izven poplavno ogroženega območja.