Povečuje se zaposlovanje, brezposelnost upada

Gospodarstvo se krepi!

Gospodarstvo se krepi, kar se odraža tudi na trgu dela. Povečuje se zaposlovanje, brezposelnost upada. Konec leta 2017 je bilo na Uradu za delo Velenje v evidenci brezposelnih prijavljenih 1.980 oseb, kar je dobih 11 odstotkov manj kot v letu pred tem. Podobne trende je pričakovati tudi letos, saj delodajalci že za prvo polovico leta napovedujejo 2,6 odstotno rast števila zaposlenih.