Posneli vandalizem na kolesih Bicy

Za preprečitev vandalizma so letos na vsako postajo namestili varnostno kamero. Že prvi dan nove sezone so kamere zabeležile vandalizem na Bicy postajah na Gorici, pri Mladinskem hotelu Velenje in na Selu, kjer so neznanci želeli na silo odtrgati kolesa iz sistema, nekaterim je to tudi uspelo. Naslednje dni so podobna nesprejemljiva dejanja zaznali še na drugih lokacijah. Varnostne kamere so vsa ta dejanja posnele, proti vsem storilcem so podali kazenske ovadbe na Policijsko postajo Velenje. V Mestni občini Velenje takšna dejanja močno obsojajo in bodo proti vsem storilcem kaznivih dejanj dosledno podajali kazenske ovadbe in uveljavljali odškodninsko pravne zahtevke, v kolikor so storilci mladoletni, pa proti njihovim staršem.