V MO Velenje letos porabili 15 milijonov evrov

Velenje – V prvem letošnjem polletju so bili prihodki proračuna Mestne občine Velenje realizirani v višini skoraj 17 milijonov evrov, kar je 43% letošnjega proračuna, odhodki in izdatki pa v višini dobrih 15 milijonov evrov. Presežek nad prihodki je 1 milijon 300 tisoč evrov. V proračunu je največ navrgla dohodnina, dobrih 7milijonov 437 tisoč evrov. Z nadomestili za uporabo stavbnega zemljišča so zbrali dobre 3 milijone 400 tisoč evrov, od najemnin za komunalno infrastrukturo pa skoraj 2 milijona. Z najemninami za občinska stanovanja so zbrali 645 tisoč evrov, od najemnin za zemljišča pa 363 tisoč evrov.