Popoln izplen na domači zelenici

Minulo soboto dopoldan je Občina Šmartno ob Paki v sodelovanju z javnim zavodom Mladinski center pripravila tradicionalno delovno akcijo čiščenja okolja. Tudi tokrat so pozornost namenili območjem ob vodotokih, prometnicah in javnih poteh.

Po besedah šmarškega župana Janka Kopušarja so se čiščenja okolja lotili nekoliko prej kot običajno, »ker narava prehiteva in je lažje pobirati odpadke, če je trava nižja, če veje še niso v polni vegetaciji in podobno.« K sodelovanju so pozvali krajane vseh desetih vaških skupnostih (VS). Vabilu so se odzvali povsod, smo izvedeli ob koncu akcije na malici pri Mladinskem centru.

»Ljudem je vse padlo dol, nič jih ne zanima, niso za nobeno sodelovanje,« je komentiral udeležbo eden od sodelujočih na akciji, a se je kasneje izkazalo, da je sobotno očiščevalno dopoldne v naravi preživelo skoraj 100 občanov, kar je le malo manj kot leto prej. Tradicionalno dobro udeležbo so zabeležili v VS Gavce – Veliki Vrh, Skorno, Mali Vrh, odzvali pa so se tudi krajani Šmartna ob Paki, čeprav jim v več kot letu dni še ni uspelo oblikovati odbora VS. Udeleženci so okolje razbremenili za tono smeti, kar je prav tako manj kot lani.
»Podatki so kar nekako logični. Pri odpravljanju posledic lanskih avgustovskih poplav so namreč ljudje iz okolja odstranili tudi mnogo plastike, ki je tudi tokrat prevladovala, pa razne folije, odpadnega gradbenega materiala …« so še pojasnili organizatorji, ki so bili z udeležbo in zbrano količino smeti zadovoljni.