Poplave so odnesle tudi vire pomoči

Odbor invalidov Šmartno ob Paki, ki deluje pod okriljem Medobčinskega društva invalidov Šaleške doline Velenje, je pred nedavnim v dvorani Marof Mladinskega centra Šmartno ob Paki pripravil srečanje svojih članov. »To je ena od priložnosti,« pravi predsednik odbora Stane Majhen, »ob kateri člane seznanimo z delovanjem odbora.«
Po besedah sogovornika bi bili najbolj veseli, če bi jim lahko sporočili, da se je število članov, potrebnih pomoči, zmanjšalo. »Temu žal ni tako. Socialne stiske so zaradi poglabljanja krize, h kateri je pripomogla tudi avgustovska vodna ujma, še večje. Odbor se je vključil v lajšanje stisk 12 prizadetim po poplavah po svojih najboljših močeh. Takoj smo zanje kupili v Mercatorju bone v višini 120 evrov, nekateri smo sodelovali še pri odpravljanju posledic na terenu. Žal pa zaradi tega ne bomo delili upravičencem prehranskih paketov. Ob koncu leta smo jih s pomočjo matičnega društva Občine Šmartno ob Paki običajno razdelili več kot 40. Ker smo tokrat pozornost namenili poplavljencem, preskromna blagajna odbora te aktivnosti ne dopušča, matično društvo pa odboru denarja ne nakazuje. Imajo pa člani šmarškega odbora možnost koriščenja pomoči v programih medobčinskega društva in Zveze delovnih invalidov Slovenije. Teh je kar nekaj – od športnih do socialnih, psihosocialnih programov, letovanja …«
Sicer pa, dodaja Majhen, šmarški odbor invalidov šteje 176 članov, njihova povprečna starost je več kot 70 let. Glavnina prejema od 350 do največ 500 evrov invalidnine, kar je za dostojno življenje ob naraščanju življenjskih stroškov zelo malo.