Ponosni na prejemnike priznanj Civilne zaščite

1. marca praznujemo dan Civilne zaščite, s katerim želimo krepiti zavedanje javnosti o ogroženosti pred naravnimi in drugimi nesrečami ter o vlogi Civilne zaščite in nevladnih organizacij pri varstvu pred njimi. Štab Civilne zaščite Zahodnoštajerske regije je v sodelovanju z Upravo Republike Slovenije za zaščito in reševanje Izpostavo Celje (URSZR Celje) in Občino Braslovče organiziral osrednjo regijsko slovesnost s podelitvijo priznanj in nagrad Civilne zaščite.

Najvišje priznanje, plaketo, je prejel Janez Melanšek, podžupan Mestne občine Velenje in poveljnik Civilne zaščite za Zahodnoštajersko regijo, ki ga je predlagala Izpostava URSZR Celje. Nagrado je prejel za svoje dosedanje delo, pri katerem je pokazal veliko mero pozitivnega odnosa do dela in skrbi za razvijanje in učinkovito delovanje sistema varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami. Veliko je prispeval tudi h krepitvi, prepoznavnosti in razvoju sistema zaščite in reševanja tako v naši regiji kot širše na območju celotne Slovenije. Srebrni znak Civilne zaščite so prejeli Bojan Prelovšek in Andrej Rupreht, sodelavca Mestne občine Velenje, ter Boris Špeh iz Premogovnika Velenje. Z bronastim znakom je bil nagrajen Miroslav Škorjanc iz Kinološkega društva reševalnih psov.