Pomoč nudijo tudi predsedniki krajevnih skupnosti

Velenje Predsedniki krajevnih skupnosti in mestnih četrti so se po dogovoru z upravo mestne občine Velenje obvezali, da se lahko krajani v primeru kakršnihkoli težav, pridobivanja dodatnih informacij in morebitnih pobud obrnejo tudi nanje. 

Mestna občina Velenje je razdeljena na 19 delov (3 mestne četrti in 16 krajevnih skupnosti). Taka delitev zagotavlja veliko stopnjo lokalne demokracije, saj združuje interese prebivalcev na lokalni ravni.