Položili temeljni kamen za nov Dom za varstvo odraslih

Na gradbišču Doma za varstvo odraslih Velenje so položili temeljni kamen za projekt Rekonstrukcija in prizidava Doma za varstvo odraslih Velenje. Temeljni kamen so položili podžupanja Mestne občine Velenje Darinka Mravljak, predstavnik Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve Klemen Jerinc, predstavnik podjetja Strabag Danijel Milek in direktorica Doma za varstvo odraslih Velenje Violeta Potočnik Krajnc.

Na slovesnosti so poudarili velik pomen projekta rekonstrukcije in dozidave Doma za varstvo odraslih za lokalno skupnost, ki je nujno potreben, saj nekdanji dom ni več izpolnjeval vseh standardov. Z uresničitvijo projekta bo omogočena boljša in kakovostnejša oskrba in večja varnost tistih, ki v domu bivajo, hkrati pa bodo v Domu za varstvo odraslih s tem končno lahko uresničevali vse norme in standarde celodnevnega varstva in pri nastanitvenih kapacitetah institucionalnega varstva.

Komunalnemu podjetju Velenje je bilo s strani deležnikov zaupano vodenje in koordiniranje projekta. Ocenjena vrednost projekta, katerega glavni cilj je zagotoviti kakovostno in sodobno bivanje starostnikov v domačem okolju v skladu s standardi in normativi, znaša 14,5 milijona evrov.