Pet prijav za direktorja Zdravstvenega doma

Svet zavoda ZD Velenje je na seji 25. septembra obravnaval prispele prijave na razpis za direktorja Zdravstvenega doma Velenje in s postopkom izbire nadaljeval včeraj 27. septembra. Predsednik Rok Plankelj je povedal, da so svetniki zavoda z odzivom na razpis zadovoljni. “Prispelo je pet prijav. Nekaj izmed njih žal ni izpolnjevalo vseh razpisnih pogojev, zato sta se v nadaljnji postopek izbire uvrstila dva kandidata, s katerima je bil opravljen razgovor. Prišli smo do soglasja članov sveta in izbrali kompetentnega kandidata Janeza Kramarja.” Soglasje k imenovanju izbranega kandidata za direktorja Javnega zavoda ZD Velenje pa mora v nadaljevanju podati še svet MO Velenje.