Pester dnevni red seje v Šmartnem ob Paki

Začetek tega tedna je bil za svetnike občine Šmartno ob Paki delaven. Sešli so se namreč na prvi redni seji po poletnih počitnicah. Po besedah šmarškega župana Janka Kopušarja se je zanjo »nabralo« kar nekaj zadev, med osrednjimi pa je potrditev nabora letošnjih dobitnikov občinskih priznanj in nagrad. Člani občinske komisije za priznanja in nagrade so predlagali, svetniki pa soglasno potrdili, da bodo na slavnostni seji ob prazniku občine (ta bo 10. novembra) za svoje delo nagrajeni: z grbom občine Franc Malus, dobitnika plakete občine pa bosta Jože Krajnc in Damijan Ločičnik. Kandidati, za katere so prispeli na javni razpis predlogi, a niso prišli v izbor za omenjeni priznanji, bodo prejeli priznanje župana. Ti bodo: Zdenka Kolenc, Edo Povše, Zoran Predolnik in Aleksander Brunšek. Dobitnika priznanja župana za mlade bosta zlata maturanta Anej Hudobreznik in Lara Podgoršek.

Pri točki dnevnega reda Pobude in vprašanja je Kopušar svetnike med drugim seznanil s spremenjenimi razmerami na tamkajšnji zdravstveni postaji. Za bolne otroke so znova ostala zaprta vrata pediatrične ambulante. Po mnenju svetnikov se ponuja kot rešitev objava razpisa za podelitev koncesije za pediatra in družinskega zdravnika, saj se lahko zgodi, da bi občani zaradi potreb krovnega zavoda ostali še brez slednjega.

Eno od perečih vprašanj v lokalni skupnosti je ureditev otroškega igrišča javnega vrtca Sonček, ki deluje pod okriljem javnega zavoda OŠ Bratov Letonja Šmartno ob Paki. Po gradnji prizidka k obstoječemu vrtcu in energetski sanaciji so se namreč pojavile težave glede ureditve igrišča pri vrtcu, česar projekt ni predvidel. »O tem, zakaj je do tega prišlo, smo že razpravljali, odstranitev dotrajanih igral pa je pokazala, da ta niso bila primerno vzdrževana. Kasneje so se pokazale še težave glede zemljine. Težave s slednjo rešujemo, česar pa ne moremo trditi za celovito ureditev igrišča. Projekt njegove dolgoročne ureditve, ki ga je izdelala krajinska arhitektka, namreč krepko presega zmožnosti občinskega proračuna. Vreden je namreč blizu 200 tisoč evrov, ki jih ob nastalih razmerah po odpravljanju posledic vodne ujme in glede na to, da v preteklih letih v zvezi z ureditvijo igrišča ni bilo podane pobude, ni mogoče zagotoviti. Kot kaže, bomo lahko projekt ureditve izvajali fazno, saj so igrala zelo draga. Bomo pa do občinskega praznika poskrbeli za zasaditev in zatravitev igrišča, postavitev peskovnika in enega igrala,« je svetnike z aktivnostmi za ureditev otroškega igrišča seznanila direktorica občinske uprave Mojca Ževart.

Podrobneje in več o seji v današnjem Našem času.