Otroci so razigrani tudi na cesti

Ena od preventivnih akcij je že osmo leto zapored AMZS kampanja Še 365 dni!, s sporočilom, da moramo biti vozniki na otroke v prometu pozorni vseh 365 dni, ne le ob začetku pouka. V Velenju je v tej akciji tudi letos sodeloval Avto moto turing klub Velenje, ki je akcijo na prvi šolski dan izpeljal pred OŠ Antona Aškerca. Maskoti Anja in Marko sta opozarjali voznike na bližino šole in vrtca ter otroke in odrasle varno spremljali čez cesto.

Jože Stakne, AMTK Velenje: »Voznikoma s to akcijo sporočamo, da pešcev oziroma otrok v prometu ne čuvamo samo en dan v letu, temveč celo leto. Akciji so se pridružili ZŠAM, policija in mestno redarstvo. Tudi sicer za varnost v prometu več organizacij skrbi s predavanji, ozaveščanjem in akcijami. Vse za to, da bi ljudje znali sami poskrbeti za svojo varnost in varnost drugih udeležencev v prometu, tudi če nikogar od nas ni ob robu cestišča. Zato je treba vzgajati že otroke, biti zanje zgled obnašanja v prometu, in tako je vse lažje.«

Učne ure in predavanja

Otroci so po daljših počitnicah še vedno razigrani, mlajši pa kot začetniki ne poznajo vseh pasti prometa na šolski poti ter zaradi starosti ne zmorejo vseh zahtev sodobnega prometa. Zato prostovoljci pomagajo učencem prečkati cesto na nevarnejših odsekih in s svojo prisotnostjo opozarjajo voznike na še previdnejšo vožnjo. Nekateri prostovoljci otroke spremljajo na šolskih prevozih, kjer jih podučijo o pravilnem obnašanju na avtobusu in jih opozarjajo na pravilno pripenjanje. Ob začetku šolskega leta v šolah izvedejo učne ure z otroki in informiranje staršev (roditeljski sestanki), kjer predstavijo in obravnavajo tudi varnost otrok v prometu (načrti šolskih poti, pravila varnega sodelovanja v prometu, priporočila itd.).
Tudi letos bo celoten september obarvan z aktivnostmi v podporo varni udeležbi otrok v prometu. V času Evropskega tedna mobilnosti načrtujejo več aktivnosti, s katerimi ozaveščajo javnost o varnih šolskih poteh, ranljivosti in izpostavljenosti otrok v prometu ter spodbujajo k aktivnemu varnemu prihodu v šolo.

Varnost otrok in nadzor policije

Agencija za varnost prometa tradicionalno sodeluje s policijo. V tednu pred začetkom šolskega leta so policisti pregledali prometno signalizacijo na cestnih povezavah v bližini šol in na šolskih poteh in v primeru nepravilnosti o tem obvestili vzdrževalce cest. Z vodstvi nekaterih šol so pregledali načrte varnih poti v šolo in preverili, ali so upoštevane morebitne spremembe, rekonstrukcije ali zapore posameznih cest.
Policisti bodo obiskali nekatere osnovne šole ter skupaj z ravnatelji in mentorji prometne vzgoje na roditeljskih sestankih starše prvošolčkov seznanili z nevarnostmi, ki na cesti prežijo na najmlajše, jim svetovali, kako naj poskrbijo za varnost otrok v cestnem prometu in kakšne dolžnosti imajo kot starši z vidika varnosti cestnega prometa.
Tudi za otroke bodo ponekod pripravili predavanja o prometni varnosti ter jim pokazali, kako naj se varno vključujejo v cestni promet, kot pešci, kolesarji, vozniki e-skirojev ali vozniki mopedov.
V tem času bodo preverjali tudi:
• ali otroci nosijo rumene rutice in odsevna telesa,
• ali so kolesa, e-skiroji in mopedi, s katerimi se vozijo otroci in mladoletniki, ustrezno opremljeni in tehnično brezhibni, ter če otroci pri vožnji uporabljajo čelado,
• ali starši pri prevozu otrok (pravilno) uporabljajo ustrezne zadrževalne sisteme,
• izvedli so tudi več poostrenih nadzorov tehnične urejenosti avtobusov in drugih vozil, s katerimi se otroci vozijo v šolo.

Organizirani šolski prevozi

Že od vrtca naprej se otroci, ki so vključeni v projekt Pasavček, učijo slogana Red je vedno pas pripet. Če so to pravilo že usvojili in ga dosledno upoštevajo pri prevozih s starši ali skrbniki, ga je treba v enaki meri spoštovati tudi pri organiziranem šolskem prevozu. Voznik se mora pred vožnjo prepričati, da so vsi potniki v vozilu pravilno pripeti. Agencija posebej izpostavlja, da morajo biti otroci pripeti ves čas trajanja poti, med vožnjo pa ne smejo vstajati ali se sprehajati po vozilu, saj je to izredno nevarno.
Vozniki morajo vozilo upravljati spočiti in trezni.