Oškodovanci poplav morajo do 22. marca oddati dokazila

Mozirje (foto JM)Mozirje (foto JM)

Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport je 21. februarja vsem oškodovancem poplav v avgustu 2023 posredovalo elektronski poziv za predložitev dokazil o dejanski škodi.

Rok za oddajo dokazil je 22. marec 2024.

Prizadeta podjetja in drugi gospodarski subjekti morajo za škodo na strojih, opremi in zalogah predložiti uradna cenilna poročila.

Kot ustrezna veljajo cenilna poročila treh vrst cenilcev:

  • pooblaščeni ocenjevalci vrednosti (register vodi Slovenski inštitut za revizijo),
  • sodni cenilci (register vodi Ministrstvo za pravosodje),
  • zavarovalniški cenilci (praviloma, če so bili stroji, oprema, zaloge, izpad prihodka zavarovani).

Za škodo nastalo zaradi izpada prihodka zadoščajo zahtevani računovodski podatki o dodani vrednosti.

Pri obdelavi vlog je zaradi velikega števila oškodovancev ključna popolna vloga, ki bo omogočila takojšnjo obdelavo primera. Na ministrstvu prosijo vse oškodovance, da so pri izpolnjevanju natančni in sledijo navodilom za izpolnitev Obrazca za dokazovanje škode, ki so del obrazca in so ga prejeli po elektronski pošti.

Vsi oškodovanci se lahko za več informacij obrnejo na telefonsko številko 114 ali na e-mail poplave2023.mgts@gov.si ter na spletno stran Ukrepi za oceno in povračilo škode | GOV.SI

Na spletnem mestu je objavljena tudi Predstavitev z Navodila za dokazovanje škode in odgovori na pogosta vprašanja.

Predstavitev vsebuje podrobnejša navodila glede dokazovanja škode in izpolnitve obrazca za dokazovanje škode ter odgovore na nekaj najpogostejših vprašanj glede tega.

Hkrati ministrstvo obvešča, da je vlada 15. februarja sprejela Program odprave posledic škode v gospodarstvu po poplavah v avgustu 2023 v skupni višini 230 milijonov evrov. To je pravna podlaga za izplačilo preostalega dela pomoči gospodarstvu, potem ko je gospodarsko ministrstvo 957 oškodovancev že izplačalo 35.418.004,40 evra. Končna višina posameznega izplačila bo odvisna od dokazane škode in bo znašala 45 odstotkov škode, če oškodovanec ni imel ustreznega zavarovanja oziroma 60 odstotkov škode (v katero je vključen tudi znesek zavarovalne vsote), če je imel oškodovanec sklenjeno zavarovanje.