Osamljenost je hujša od bolezni

Osnovni cilj društva Invalid Konovo je povezovati člane, jim pomagati, spodbujati k druženju in aktivnemu življenju. Na občnem zboru, ki šteje 374 članov iz celotne MO Velenje, je tretjič zaključil štiriletni mandat predsednik Ladislav Bračič, člani pa so ga soglasno potrdili za nova štiri leta. Nekoliko se je spremenila sestava upravnega odbora, Bračič pa je dejal, da se bo po novem mandatu res poslovil, v prihodnjih štirih letih pa vpeljal mlajšega naslednika.

Ta bo vsekakor imel zahtevno nalogo, saj ima društvo za svoje člane bogat program dejavnosti. Uporabniki njihovih programov so gibalno ovirani, osebe z invalidnostjo, osamljeni starejši in mlajši invalidi, osnovni cilj vodstva društva pa je povezovati, omogočiti članom druženje, jim pomagati in jih spodbujati k aktivnemu življenju.

»Osamljenost je hujša kot bolezen, mi je pred časom dejal znanec, in temu lahko le pritrdim,« je povedal Bračič. »Trudimo se za izboljšanje življenja invalidov v občini in pri tem odlično sodelujemo z MO Velenje oziroma vedno naletimo na razumevanje župana. S pomočjo prizadevnih prostovoljcev vodimo osem programov in vanje se vključuje večina naših članov. Lani so prostovoljci opravili več kot 6.800 ur dela,« je še povedal.

Poročila o delu so podale Olga Bračič za ustvarjalne delavnice in program ohranjanje zdravja v zdraviliščih, Zdenka Orter za program Pomoč invalid invalidu in humanitarno dejavnost ter Nataša Viher za področje športa in rekreacije, plavanje in vadbo v vodi kot terapevtskega sredstva ortopedskih invalidov ter za usposabljanje ortopedsko oviranih invalidov za samostojno življenje. Že nazivi teh programov povedo, na katerih področjih delujejo.
Sredstva za delovanje pridobivajo iz fundacije FIHO, MO Velenje, kamor se s projekti in programi prijavljajo na razpise, ter iz članarine in participacije uporabnikov, želeli pa bi povečati sredstva iz donacije 1 odstotka iz dohodnine.

»Več sredstev pomeni več aktivnosti oziroma nižji prispevek posameznika, ki se udeleži kakšne aktivnosti – izleta, ekskurzije – ali koristi apartma v zdravilišču,« pravi Bračič. Odlično delo društva so na zboru pohvalili tudi predsedniki drugih društev v KS Konovo, ki sodelujejo pri številnih aktivnostih. Kot je dejal Stane Ocepek, podpredsednik KS Konovo, je dom krajanov njihov drugi dom, vsak dan je zaseden cel dan in vsakdo lahko v njem najde kakšno dejavnost zase.