Ogrevanje v dolini močno moteno

Verjetno zaradi zaustavitve bloka 6 je v sredo, 29. novembra, ob 17.30 prišlo do daljšega izpada dobave toplotne energije na proizvodnem viru. Dobava toplotne energije na prevzemnem mestu je bila popolnoma prekinjena 4 ure. Ob 21.30 je bila dobava toplotne energije sicer vzpostavljena, vendar zelo motena. Od okoli 23.30 naprej pa je bila dobava toplotne energije na prevzemnem mestu še vedno motena oz. vsaj 1/3 nižja od trenutno potrebne. Stanje naj bi bilo trenutno že normalizirano. Na Komunalnem podjetju Velenje težav v prihodnje ne pričakujejo, saj ima dobavitelj toplotne energije poleg bloka 4 v rezervi še plinske turbine.