Odmera nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča

Mestna občina Velenje poziva vse občane, da do petka, 23. decembra 2022, Uradu za urejanje prostora (Titov trg 1, 1. nadstropje) sporočijo morebitne spremembe podatkov o stavbnih zemljiščih, ki vplivajo na določitev višine nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča (NUSZ).

Tako kot vsako leto se konec leta pripravlja nova odmera NUSZ za prihodnje leto. Pristojnost občine v skladu z zakonodajo in Odlokom o NUSZ na območju Mestne občine Velenje je vodenje evidence podatkov za odmero NUSZ in seznama zavezancev za plačilo. Izdaja odločb o odmeri NUSZ in reševanje pritožb na odmero pa je izključno v pristojnosti Finančne uprave Republike Slovenije.

Vsakršne spremembe v zvezi s stavbnimi zemljišči (sprememba lastnika oz. uporabnika, sprememba površine bivalnih ali poslovnih prostorov, odjava poslovnih prostorov, odjava dejavnosti …) je treba sporočiti Mestni občini Velenje do petka, 23. decembra 2022, da bodo evidence za odmero NUSZ čim bolj popolne. Kontaktna oseba je sodelavka Urada za urejanje prostora Antonija Tadić, ki je dosegljiva v pisarni številka 108, na telefonski številki 03 8961 639 ali e-naslovu antonija.tadic@velenje.si.