Odkup precej boljši kot predhodno leto

Na Kmetijski zadrugi Šaleška dolina označujejo leto 2017 kot leto presežkov. Prihodki od prodaje so presegli 17,2 milijona evrov oziroma so bili za 13 odstotkov višji od načrtovanih. K temu je prispeval tudi odkup. Zadruga je lani odkupila 14,2 milijona litrov mleka ali za 3 odstotke več kot predhodno leto, odkup mladega pitanega goveda in telet je bil višji od primerljivega obdobja za 15 odstotkov, krav pa za 16,6 odstotka. Odkupila je tudi 222 kosov eko govedine, kar je 28 odstotkov več kot leta 2016 in ostaja največja ponudnica tega v Sloveniji.