Od desetih uspešnih osem zborov občanov

Šmartno ob Paki – Od 20. do 28. februarja so potekali zbori občanov v vaških skupnosti (VS), katerih osrednji namen je bila izvolitev vaških odborov. Uspešni so bili v osmih od desetih vaških skupnosti – VS Paška vas, Gavce – Veliki Vrh, Veliki Vrh – Gavce, Rečica ob Paki, Podgora, Slatina, Skorno in Gorenje, volivci vaških skupnosti Šmartno ob Paki in Mali Vrh pa se bodo morali zaradi tokratnega premajhnega števila udeležencev in posledične nesklepčnosti za izvolitev vaškega odbora sestati še enkrat.
Konstituiranje vaškega odbora in imenovanje njegovega predsednika je pogoj za financiranje delovanja vaške skupnosti, zato bo šmarški župan Janko Kopušar v naslednjih dneh sklical ustanovne seje vaških odborov, na katerih bodo člani med sabo izbrali predsednika, ta pa bo nato imenoval še svojega namestnika oziroma podpredsednika.