Obvezno prekuhavanje vode

Skoraj v vseh gospodinjstvih v 10 občinah Zgornje Savinjske doline v teh dneh prekuhavajo pitno vodo. Razlog za to so obilne padavine. Za preventivni ukrep so se poleg Komunale Mozirje odločili tudi v preostalih dveh občinskih komunalnih podjetjih oziroma režijskih obratih.