Obračun komunalnih storitev januar–junij 2023 za individualne hiše

Kar 69 % uporabnikov bo prejelo poračun v dobro.

Komunalno podjetje Velenje obvešča uporabnike, da je izvedlo obračun komunalnih storitev za individualne hiše za obdobje januar–junij 2023. Skupno je bilo izstavljenih 7.013 obračunov. 4.855 uporabnikov je prejelo obračun v dobro v skupni vrednosti 487.854 €, kar predstavlja 11,8 % prihodkov realizacije komunalnih storitev za individualne hiše v obdobju januar–junij 2023; 2.158 uporabnikov je prejelo obračun v breme v skupni vrednosti 77.732 €, kar predstavlja 1,8 % realizacije komunalnih storitev za individualne hiše v obravnavanem obdobju. Znesek obračunov v dobro se uporabnikom upošteva pri naslednjih mesečnih akontacijah oz. računih.

Uporabniki akontativnega načina obračuna so imeli plačilo polletnih količin toplote razdeljeno na obdobje 6 mesecev tekočega leta (januar–junij), zato so bile navedene količine toplote v mesecu maju in juniju 2023 enake količinam meseca januar 2023, kar je za uporabnike zaradi višje cene toplote z majem 2023 predstavljalo višji strošek akontacije. Dejansko porabljene količine toplote v mesecih maj in junij 2023 so bile nizke, saj je bila s strani uporabnikov večina toplote porabljena v prvih štirih mesecih letošnjega leta, zato bo kar 69 % uporabnikov prejelo poračun v dobro.

Pregled obračunov v dobro in breme uporabnikov je razviden iz naslednjih podatkov:

Obracun januar junij 2023 graf