Obnovili most Paška vas–Veliki Vrh

Most je bil zgrajen leta 2010

Šmartno ob Paki – Dan po avgustovski katastrofalni vodni ujmi so prebivalci zaselka v vaški skupnosti Gavce – Veliki Vrh z zaskrbljenostjo zrli v deročo Pako, ki je s sabo nosila vse, kar ji je bilo napoti. V neposredni bližini tako imenovanega Muminovičevega mostu, preko katerega vodi edini dostop do zaselka novejših hiš, je odnesla približno 200 metrov komaj zgrajene in sveže asfaltirane državne kolesarske poti, z izjemno vodno silo pa je Paka dodobra spodjedla tudi most. Takrat je občina v soglasju z vodstvom vaške skupnosti in predstavniki civilne zaščite prebivalce naselja pozvala, naj svoje avtomobile parkirajo pri podjetju Gorenje Keramika, ki je občankam in občanom prijazno odstopilo del parkirišča, hkrati pa je začasno preventivno zaprla most do pridobitve mnenja strokovnjaka za statiko o njegovi varnosti in varnosti cestišča. Na priporočilo stroke in na podlagi odredbe Štaba civilne zaščite Občine Šmartno ob Paki je lokalna skupnost takoj pristopila k intervencijskim ukrepom, ki bodo varnost mostu zagotavljali tudi v prihodnje.

Na občinski upravi menijo, da je pomembno, da so dela zaključena pred morebitnim vnovičnim močnejšim deževjem. Za izvedbo del je bilo izbrano gradbeno podjetje UB projekt, ki je s pogodbo prevzelo tudi jamstvo za kakovostno izvedbo del in dobavljenega materiala ter se obvezalo, da bo odpravilo vse stvarne napake, ki bi se pokazale po prevzemu opravljenih del. Garancijska doba za vsa opravljena dela je pet let, izvajalec pa jamči tudi deset let za napake v izvedbi gradnje.