Območje ob stadionu bo močno podvrženo posegom v prostor

V gozdičku pri Oazi, v neposredni bližini mestnega stadiona, se je v preteklih letih zaradi vremenskih ujm podrlo več dreves. Zato je Zavod za gozdove opravil pregled dreves in podal strokovno oceno stanja dreves, kjer so ugotovili, da so bila drevesa votla in po vsebini izvrtka že trohneča. Posekali bodo 45 visokih smrek in 6 borov, ki jih bodo nadomestili z zasaditvijo novih dreves.

»Sečnja bo pustila vpliv na tem območju, saj se bo okrepil veter, manj bo tudi sence,« pojasni vodja krajevne enote Šoštanj Zavoda za gozdove Aleš Ocvirk in doda, da bo tudi gozd ob stadionu tisti del velenjskega gozda, ki bo žal nosil največje breme gradnje tretje razvojne osi proti Koroški, saj je velika površina namenjena hitri cesti.
»Zaradi umeščanja trase tretje razvojne osi je prišlo tudi do spremembe namembnosti iz gozda v stavbno zemljišče. To območje bo precej podvrženo posegom. Na trasi tretje razvojne osi bodo južno od nogometnega in košarkarskega igrišča in Letnega kina odstranili vsa drevesa. Vprašanje je, če bo tam sploh možna revitalizacija in ozelenitev degradiranega gozdnega območja, saj bo cesta vkopana, preko pa bodo položeni betonski bloki,« pojasni Ocvirk in doda, da bo območje ekološko degradirano, kar pomeni višje temperature, prisotnost vetra, manj sence in ugodnega okolja za ljudi.

Posledice bodo tudi za tamkajšnje prebivalce občutne, saj so bili do zdaj varovani pred hrupom, imeli so tudi ugodno mikroklimo, kar se bo zdaj spremenilo in bodo naenkrat izpostavljeni precejšnjim vplivom. Da o bližini športno rekreacijskega centra ob hitri cesti ne govorimo. »Hrup se bo zaradi bližine ceste in mestnega stadiona bistveno povečal, prostor se bo spremenil in na tem območju bo gotovo manj prijetno živeti,« doda Ocvirk.