Obeležili jubilej VŠVO

Z aktivnostmi za ustanovitev Visoke šole za varstvo okolja so začeli pet let prej, da je se študijsko leto lahko pričelo v šolskem letu 2008/2009. Začeli so s programom varstva okolja in ekotehnologije na 1. stopinji, nekaj let za tem vpeljali drugostopenjski – magistrski študij, v zadnjih letih pa pospešeno krepijo strokovno-raziskovalno dejavnost in mednarodno sodelovanje. Desetletnico so obeležili s strokovnim srečanjem. Na njem so (tudi) zainteresirani javnosti predstavili široko paleto novih znanstveno strokovnih (spo)znanj, ki jih združujejo v interdisciplinarnih študijskih programih kot tudi strokovni, raziskovalni in znanstveni kapital sodelavcev šole.