Občinska gasilska vaja na Visti

Jutri, 19. maja, bo ob 18. uri na prireditvenem prostoru Vista potekala občinska gasilska vaja VISTA 2022.

Namen vaje je preveriti operativno delovanje in sodelovanje sil za zaščito, reševanje in pomoč ob kompleksnih nesrečah (več dogodkov hkrati) z vključitvijo enot zaščite in reševanja, služb civilne zaščite ter operativnih sestavov društev in organizacij Mestne občine Velenje, Zdravstvenega doma Velenje in Policijske postaje Velenje. Vaja se bo pripravila in izvedla na podlagi predpostavke, da je prišlo zaradi množičnega dogodka (npr. koncerta) do številnih nesreč na območju prireditvenega prostora Vista.

V zadnjih letih so območje naše občine prizadele različne nesreče, ki so se zgodile zaradi ekstremnih vremenskih pojavov, kot so poplave, žled, vetrolom, in so zahtevale aktiviranje večjega števila gasilskih enot in drugih društev ali služb, vključenih v sistem zaščite in reševanja naše občine. Prav tako smo imeli številne požare in ostale tehnične nesreče. K sreči nesreče na prireditvah z večjim številom udeležencev ni bilo.

Zaradi izgradnje in odprtja prireditvenega prostora Vista ter napovedanih prvih večjih dogodkov na tem območju so odločili, da izvedejo vajo občinskega poveljstva, po njej pa tudi natančen ogled samega prostora. Takšne intervencije zahtevajo visoko stopnjo usklajenosti in koordinacijo dela različnih reševalnih služb, ki so vključene v sistem zaščite in reševanja ne le znotraj ene občine, ampak tudi na območju več občin in nenazadnje celotne regije.

Na vaji bodo sodelovala vsa prostovoljna gasilska društva v Mestni občini Velenje, Prostovoljno industrijsko gasilsko društvo Premogovnik Velenje s svojimi vozili ter Zdravstveni dom Velenje in Policijska postaja Velenje. Glede na načrt vaje je ocenjeno sodelovanje okoli 70 pripadnikov sil za zaščito in reševanje, reševalcev in policistov.