Ob 15-letnici Programa Svit

Odzivnost vabljenih v Program Svit je po podatkih Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ), Centra za zgodnje odkrivanje raka, v zdravstveni regiji Celje ves čas izvajanja programa primerljiva s slovenskim povprečjem. V letu 2023 je bila odzivnost tako v Sloveniji kot tudi v zdravstveni regiji Celje 65-odstotna. Pri tem je bila odzivnost v celjski regiji, ki obsega 35 občin, višja pri ženskah (71,0 %) kot pri moških (59,5 %). Občine z najvišjo odzivnostjo, ki je več kot 70-odstotna, so Gornji Grad (74,3 %), Laško (74,1 %), Tabor (71 %) in Polzela (70,3 %). Občine z nižjo odzivnostjo od 60 odstotkov so Kozje (57 %), Rogaška Slatina (56,3 %) in Rogatec (52,3 %).

»V Območni enoti Celje Nacionalnega inštituta za javno zdravje ob 15-letnici presejalnega Programa Svit z zadovoljstvom ugotavljamo, da na Celjskem trenutno ni občine, ki bi imela odzivnost v program v povprečju nižjo od 50 odstotkov. Le v eni od občin, v Rogatcu, je odzivnost pri moških 47-odstotna. Odzivnost v program je pri ženskah in moških precej različna – v večini občin je pri moških v povprečju deset odstotkov nižja kot pri ženskah. Izjema je občina Dobje, kjer pa je odzivnost pri moških višja v primerjavi z ženskami,« je povedala Tatjana Škornik Tovornik, koordinatorica preventivnega Programa Svit za celjsko regijo, iz Območne enote Celje NIJZ, in še pojasnila: »Odzivnost vabljenih v Program Svit z leti nekoliko niha, vsekakor pa skozi leta zaznavamo trend naraščanja odzivnosti. Odzivnost v Sloveniji se je v primerjavi z letom 2022 zvišala za 1,8 odstotka, v naši zdravstveni regiji Celje pa za 1,4 odstotka. Znotraj regije so podatki o odzivnosti po občinah zelo različni. V 19-ih občinah naše regije je odzivnost v Program Svit v letu 2023 višja, kot je slovensko povprečje, v 16-ih pa nižja.«

Odzivnost vabljenih v Program Svit v zdravstveni regiji Celje, po občinah v letu 2023 (oba spola skupaj)

V Programu Svit vabijo k nadaljnjemu sodelovanju v državnem presejalnem programu, ki je namenjen preprečevanju in zgodnjemu odkrivanju raka na debelem črevesu in danki. Program Svit je že marsikateremu udeležencu rešil življenje – in ko prejmete iz programa vabilo, odgovorite nanj. V 15 letih delovanja Programa Svit v Sloveniji je bilo v okviru programa odkritih več kot 4100 primerov raka na debelem črevesu in danki, od tega 500 primerov v zdravstveni regiji Celje. V tem času so bile pri več kot 31700 osebah v Sloveniji odkrite in odstranjene predrakave spremembe, od tega pri 4701 osebi v zdravstveni regiji Celje.

»V celjski regiji se v promocijo Programa Svit aktivno vključuje pet ambasadorjev. Ti so svojo izkušnjo z rakom ali izkušnjo s Programom Svit pripravljeni deliti z drugimi – sorodniki, sosedi, prijatelji, znanci in v okoljih, kjer so aktivni v raznih dejavnostih in društvih. Pogosto se vključujejo tudi v skupne promocijske aktivnosti z našo Območno enoto Celje NIJZ. Naši ambasadorji, na katere smo ponosni in jim hvaležni za njihovo prostovoljno delo, so Stanka Drobnak iz Šmarja pri Jelšah, Sonja Punčuh iz Slovenskih Konjic, Ana in Milan Koren iz Velenja in Alojz Antlej iz Dobja. Občasno se nam priključi pri aktivnostih v regiji tudi ambasador Samo Podgornik iz Ljubljane,« še dodaja Tatjana Škornik Tovornik.