O plavajoči sončni elektrarni še Civilna iniciativa Šoštanj

Na pobudo Civilne iniciative (CI) Šoštanj je župan Boris Goličnik sklical okroglo mizo v šoštanjskem kulturnem domu, na katero je povabil dr. Tomaža Štoklja, generalnega direktorja HSE, mag. Branka Debeljaka, direktorja TEŠ, mag. Marka Mavca, generalnega direktorja Premogovnika Velenje, mag. Gašperja Škarjo, direktorja Komunalnega podjetja Velenje, Valterja Kolarja, vodjo CI Šoštanj, ter mag. Bojana Kumra, ministra za okolje, prostor in energijo, ki pa se je opravičil zaradi zadržanosti.

Glavna tema okrogle mize je bila plavajoča sončna elektrarna (PSE) na Družmirskem jezeru, o kateri je v Občini Šoštanj teklo že kar nekaj pogovorov.

Kljub obsežni razpravi konkretnih zaključkov niso dosegli. Dr. Tomaž Štokelj je izpostavil, da se PSE šele umešča v prostor, in poudaril, da bodo sledile številne analize, ki bodo pokazale tako pozitivne kot negativne vidike gradnje, na podlagi katerih bo lokalna skupnost lahko sprejela ustrezno odločitev. Župan Goličnik je dodal, da bo občina nasprotovala projektom, ki bi škodovali okolju in naravi.

Med občani so se pojavila vprašanja o varnosti, ceni toplote, koristih projekta PSE ter drugih možnih energetskih objektov. Direktorji so odgovarjali na konkretna vprašanja iz občinstva, pri čemer so podali tudi podatke o zaslužku občine iz turizma in energetike v preteklih letih.

Poleg tega so izpostavili različne načrte za nadomestitev delovnih mest, ki jih zagotavlja premogovništvo, ter pomen razumevanja in podpore lokalne skupnosti pri razvojnih projektih. Kljub nedoslednim mnenjem glede projekta PSE so se strinjali, da je pomembno obravnavati vse vidike in možne koristi ter pridobitve, ki bi jih lahko takšni projekti prinesli.

Več v Našem času, št. 13, ki je izšel 28. marca.