Nove talne poslikave pri vrtcih in šolah

dav

Velenje, 3. avgusta – Vse od sredine meseca maja do konca junija je pri nekaterih velenjskih vrtčevskih enotah in osnovnih šolah potekala poslikava zunanjih talnih površin. Poslikave, ki predstavljajo razne pravljične like in imajo didaktičen ter vzgojni pomen, so privlačne in zanimive za predšolske otroke in otroke prve triade osnovnih šol. Talne poslikave nudijo tudi možnost igre na nekaterih parkirnih površinah, če se te v času igre ne uporabljajo. Talne poslikave sodijo v sklop projekta Otrokom prijazno Unicefovo mesto Velenje in projekta Celostna prometna strategija. Pri poslikavah sta preko evropske prostovoljne službe sodelovali tudi prostovoljki iz Španije in Portugalske, ki sta bili vključeni v delo Mladinskega centra Velenje. Poslikane so bile površine ob enotah vrtca Lučka, Tinkara, Vila Mojca, Jurček in Jakec ter ob OŠ Antona Aškerca, Mihe Pintarja Toleda, Gorica, Šalek, Livada ter podružničnih OŠ Vinska Gora in Škale. Mestna občina Velenje je v ta namen iz proračuna prispevala 850 evrov za stroške materiala, poleg tega pa je bilo opravljenih še 170 ur prostovoljnega dela.