Nova ventilatorska postaja NOP II uradno zagnana

V Premogovniku Velenje (PV) so uradno zagnali novo Ventilatorsko postajo NOP II (VP NOP II), ki je nedvomno eden največjih inženirskih, tehničnih in gradbenih dosežkov te generacije. Z njo bodo dodatno zagotavljali varno proizvodnjo premoga in predvsem varnost zaposlenih v jami. Nova ventilatorska postaja bo razbremenila obstoječi ventilatorski postaji v Pesju in Šoštanju ter s tem znatno zmanjšala tudi vpliv na okolje teh ventilatorskih postaj, ki sta v neposredni bližini urbanih mestnih središč.

Večina del pri gradnji nove VP NOP II je bila končana decembra lani. Konec minulega leta so začeli s tehničnim pregledom pred končnim tehničnim prevzemom ventilatorske postaje, kjer so opravili komisijski pregled delovišča VP NOP II za čas poskusnega obratovanja do začetka rednega obratovanja.

Prezračevanje jam PV je eden ključnih elementov v procesu proizvodnje premoga, saj zagotavlja zakonsko sprejemljive koncentracije posameznih jamskih plinov in s tem obratovalno zanesljivost proizvodnje. Sistem prezračevanja jam v PV z vključitvijo VP NOP II po novem obratuje s tremi ventilatorskimi postajami. Objekt VP Pesje z jaškom in s pripadajočimi navezovalnimi progami bo nadomestil sistem zračenja preko zračilnega jaška NOP II, ki omogoča krajše zračilne poti, izpust izrabljenega zraka na lokaciji, oddaljeni od urbanih okolij, s čimer bodo znižali emisije vonjav in precej zmanjšali neprijetne vonjave iz zračilnih jaškov, zračilni objekti pa bodo locirani izven območij, kjer se bodo odražali dinamični vplivi odkopavanja. Zaradi navedenega je tudi tveganje za izpad proizvodnje mnogo manjše.