Nova avtobusna postajališča in nadstreški za e-kolesa

Mestna občina Velenje bo v teh dneh zaključila z rekonstrukcijo devetih avtobusnih postajališč ter postavila sedem nadstreškov nad parkirišči za e-kolesa. S posodobitvijo urbane infrastrukture in privlačnejšim izgledom občane in obiskovalce spodbujajo k uporabi javnega potniškega prometa in trajnostnih oblik mobilnosti. S tem ukrepom zmanjšujejo stroške dnevne mobilnosti, prispevajo k čistejšemu zraku v mestnem središču in manjši obremenjenosti mestnih parkirišč.

Umestitev novih, sodobnejših avtobusnih postajališč je izvedena na naslednjih obstoječih postajališčih: Gorica 1, Tomšičeva, Vila Bianca, Gorica 2, Medpodjetniški izobraževalni center, Jenkova, Skalca, Praprotnik in Interspar Šalek. Posodobitev parkirišč za e-kolesa pa je bila izvedena na Efenkovi cesti pri Mladinskem hotelu, na Jenkovi cesti pri Osnovni šoli Antona Aškerca in pri Konjeniškem klubu Velenje pri Škalskem jezeru, pri Vili Bianci, na Gorici, pri mestnem stadionu in v sončnem parku.

Projekt CTN VE Rekonstrukcija avtobusnih postajališč in nadstrešnice je bil izveden v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike in specifičnega cilja 4.4.1. »Razvoj urbane mobilnosti za izboljšanje zraka v mestih«. Skupna vrednost investicije je ocenjena na 539.225 evrov, od tega prispevek na programskem območju Vzhodna Slovenija znaša 226.043 evrov (180.835 evrov iz Evropskega sklada za regionalni razvoj in 45.208 evrov državnih sredstev). Avtor arhitekturne rešitve avtobusnega postajališča in nadstreška je arhitekt Goran Semečnik, sodelavec iz Urada za urejanje prostora Mestne občine Velenje.