Nobena kandidatka ni prejela zadostne podpore

Šmartno ob Paki – Svet javnega zavoda Mladinski center Šmartno ob Paki je v začetku oktobra objavil razpis za direktorja oziroma direktorico zavoda, saj aktualni direktorici Mirjam Povh 1. februarja 2023 poteče mandat. Na razpis so se prispele prijave štirih kandidatk, med njimi je tudi prijava Polhove. Člani sveta zavoda so se najprej seznanili z vsebinami prijav, na zadnji seji pred tednom dni pa so prisluhnili tudi predstavitvam vseh štirih kandidatk. Po tej so v skladu s pravili opravili tudi tajno glasovanje, na katerem pa nobena od kandidatk ni prejela zadostne podpore. Z delom in potrebnimi nadaljnjimi postopki bodo nadaljevali predvidoma 12. januarja 2023 . Pričakovati je, da bodo člani sveta zavoda zdaj imenovali začasno vršilko dolžnosti direktorja, nato pa ponovili javni razpis. Izbrani direktor oziroma direktorica javnega zavoda potrebuje za potrditev mandata tudi soglasje občinskega sveta. Edini ustanovitelj omenjenega javnega zavoda je namreč Občina Šmartno ob Paki, ki ga v pretežni meri tudi financira.