Ne pozabimo na vinjeto!

V prihodnjih dneh bo nakup e-vinjete opravil velik delež uporabnikov, katerim se veljavnost stare e-vinjete izteče 1. februarja 2023. Vsi uporabniki naj bodo v postopku nakupa pozorni na pravilnost podatkov, ne glede na to, ali e-vinjeto kupujejo sami v spletni trgovini https://evinjeta.dars.si ali pa bodo nakup opravili na fizičnem prodajnem mestu in bo podatke v sistem vnesel prodajalec (na bencinski črpalki, pošti ali v drugi trgovini). Pri nakupu naj bodo posebej pozorni na pet podatkov: registrsko označbo, državo registracije, cestninski razred, vrsto e-vinjete in datum začetka veljavnosti. Največ napak se pojavi pri zapisu registrske označbe vozila. Sem spadajo pomanjkljivi podatki, kot je na primer registrska označba brez začetne oznake za registracijsko območje (LJ, MB, KP in podobno). Druga pogosta napaka so pravilne črke in številke, vendar v napačnem zaporedju. Nekateri zamenjajo med seboj podobne znake, kot je na primer črka O namesto številke 0. Spet drugi iz prometnega dovoljenja prepišejo prvo registrsko označbo, pod katero je bilo registrirano njihovo vozilo, čeprav ima zdaj že drugačno označbo.

Napake se pojavijo tudi pri izboru države registracije vozila (za vsa vozila s slovensko registrsko označbo je država registracije Slovenija). Nekateri uporabniki navedejo napačni cestninski razred, na primer cestninski razred 2A namesto 2B (pri določitvi cestninskega razreda je lahko uporabnikom v pomoč naše spletno orodje). Včasih pa se uporabniki zmotijo tudi pri določitvi obdobja veljavnosti, na primer izberejo napačno časovno obdobje trajanja e-vinjete ali določijo napačen datum začetka njene veljavnosti.

Vsem uporabnikom na DARSu predlagajo, da e-vinjeto kupijo vnaprej (nakup je možen do 30 dni pred začetkom veljavnosti), saj lahko v vmesnem obdobju popravijo morebitne napake. Ko e-vinjeta začne veljati, pa podatkov ni več mogoče spremeniti.

Če njihova e-vinjeta še ni začela veljati, lahko uporabniki, ki so e-vinjeto kupili prek spleta, sami popravijo podatke o e-vinjeti. Pogoj za vnašanje popravkov je registracija v spletni trgovini (odprt e-vinjetni račun s podatki o e-vinjeti). Uporabniki, ki so e-vinjeto kupili na fizičnem prodajnem mestu, lahko pred začetkom njene veljavnosti zahtevajo popravek podatkov o e-vinjeti na prodajnem mestu, kjer so opravili nakup. Lahko pa jih popravijo tudi v spletni trgovini, kjer se morajo najprej registrirati in dodati kupljeno e-vinjeto v svoj e-vinjetni račun (na podlagi registrske označbe in serijske številke e-vinjete, ki je zapisana na potrdilu o nakupu).

Uporabniki z že veljavno e-vinjeto naj ob ugotovljeni nepravilnosti podatkov čim prej kontaktirajo klicni center za cestninjenje (na telefonsko številko 01/518 8 350 ali elektronski naslov evinjeta@dars.si), kjer jim bodo svetovali glede nadaljnjih korakov.