“Ne meč’mo hrane stran”

V Sloveniji ba leto zavržemo več kot 150 tisoč ton hrane. Skoraj polovico zavržemo v gospodinjstvih, ostalo pa v bolnišnicah, šolah, restavracijah in drugod. Da bi raziskali stanje in možnosti preprečevanja zavržene hrane v bolnišnicah in domovih za starejše ter osveščati o problematiki zavržene hrane znotraj in zunaj teh ustanov, so Ekologi brez meja začeli izvajati projekt za naslovom Ne meč’mo hrane stran! Tako želijo zmanjšati količine zavržene hrane tako v gospodinjstvih kot v velikih kuhinjah.