Nasilje nad starejšimi prinaša stigmo

Minister za solidarno prihodnost Simon Maljevac je 11. septembra gostil posvet o preprečevanju nasilja nad starejšimi z namenom oblikovanja skupne strategije učinkovitega boja proti nasilju nad starejšimi.. Udeleženci s področja socialnega varstva in dolgotrajne oskrbe so se strinjali, da je ukrepanje nujno in da smo lahko skupaj uspešni.
Minister Maljevac poudarja, da nasilni dogodek v DSO Trebnje vendarle ne odraža splošnega stanja v domovih: »Zaposleni v domovih starejših so predani poslanstvu, strokovni in srčni. Predstavljajo steber socialnega varstva, čeprav je njihovo delo prevečkrat spregledano.«
Minister in sodelavci so na posvetu poudarili predvsem, da aktualna zakonodaja zadostno ureja področje preprečevanja nasilja, da pa nas čaka skupno delo na terenu: »Nasilje prinaša stigmo, marsikdo si ne upa spregovoriti, zato načrtujmo ukrepe predvsem v smeri ozaveščanja in izobraževanja.«
Valerija Lekić Poljšak in Denis Sahernik iz Skupnosti socialnovarstvenih zavodov Slovenije sta izpostavila, da mora država povečati svoja prizadevanja za krepitev kadrovskih normativov, zagotoviti enak standard nadzora za vse in ukrepati za podporo starejšim tako v institucijah kot izven njih.
Udeleženke in udeleženci posveta so nadaljevanje svojega dela razdelili na dva dela. V prvem delu bodo v sklopu kratkoročnih ukrepov vzpostavili bazo izobraževalnih vsebin za zaposlene, s poudarkom na prepoznavanju in preprečevanju nasilja. Dolgoročno pa bo skupina oblikovala strategijo in akcijski načrt za preprečevanje nasilja ter naslovila druge ukrepe s področja kadra na socialnovarstvenem področju.
Skupina bo nadaljevala z delom v roku naslednjih dveh tednov; vanjo bo minister povabil tudi druge civilnodružbene in strokovne organizacije.