Naročanje k zdravniku v ZD Velenje prehaja tudi na registracijo v portalu IRIS

»Tudi v ZD Velenje uvajamo digitalizacijo in prve korake smo že pričeli izvajati. Pričeli bomo namreč uporabljati IRIS Portal. To je rešitev, ki omogoča varen način komunikacije pacientov z ambulanto oziroma zdravstvenim osebjem. To v osnovi pomeni naročanje, komunikacijo z zdravnikom, naročanja napotnic, zdravil in podobno. Do IRIS Portala lahko posameznik dostopa po registraciji,« pojasnjuje v. d. direktorja zavoda ZD Velenje in vodja enote za laboratorijsko medicino Maja Škerjanec.

Kako poteka registracija?

Registracija na IRIS Portalu je za paciente možna na dva načina. Prva pot je z uporabo digitalnega certifikata SIGEN-CA, SIGOV-Ca ali SI-PASS. Druga pa z osebno identifikacijo v ambulanti, ko zdravstveni delavec/sodelavec posameznika doda v sistem. V tem primeru ob registraciji posameznik prejme dve kodi za registracijo, eno po elektronski pošti, drugo pa po SMS-u, ki veljata 24 ur in omogočata registracijo. Za vnos v sistem so v ambulanti nujni podatki: osebni podatki, mobilna telefonska številka in elektronski naslov. Tako registracijo že uporabljajo nekateri drugi zdravstveni domovi po Sloveniji, kot na primer ZD Ljubljana in ZD Koper.

»Če posameznik nima lastnega elektronskega naslova in mobilne številke, lahko za registracijo v IRIS Portal pooblasti drugo osebo. V tem primeru pooblaščena oseba opravi postopek registracije, posameznik pa podpiše pooblastilo, kar pride največkrat v poštev predvsem pri starejših osebah in otrocih,« dodaja Maja Škerjanec.

Če so otroci mlajši ob 15 let, jim pooblastila ni treba podpisati, saj starš oz. zakoniti skrbnik opravi postopek registracije. V posameznih primerih je poleg postopka registracije potrebno še ročno dodajanje pooblastitelja s strani zdravstvenih delavcev. Če pa je otrok starejši od 15 let, je obvezno pooblastilo otroka z lastnoročnim podpisom. Seveda to velja, če bodo registracijo (njihov elektronski naslov in telefonska številka) prek IRIS Portala opravili starši oz. zakoniti skrbniki.

Registracija v ambulanti ali v INFO točki je pomemben postopek, pri katerem je potrebna natančnost, zato bodo zdravstveni delavci ZD Velenje preverjali oziroma identificirali posameznika. S klikom na ikono portal IRIS na vstopni spletni strani ZD Velenje, ki jo pacienti najdejo v skrajno desni strani vstopne spletne strani, se odprejo koraki za registracijo in odgovori na dodatna vprašanja z informacijami in navodili: https://portal.zd-velenje.si/login.

Za zaposlene ZD Velenje so stekla tudi izobraževanja in delavnice za uporabo IRIS Portala, tako da se bo s prehodom na IRIS Portal komunikacija po elektronski pošti in spletni obrazci, ki se uporabljajo v enotah predšolskih, šolskih in splošnih ambulant s 1. 1. 2024 ukinili. Izjema bo komunikacija INFO točke z ambulantami.

Vse ostale možnosti (prek telefona, navadne pošte ali osebno) dostopa do ambulante in posledično do zdravnika, pa bodo seveda ostali.