Naj bo 62. skok čez kožo – skok v novo prihodnost

Na mestnem stadionu se je v soboto, 1. julija, odvil 62. Skok čez kožo – v skladu z dolgoletno tradicijo in slovesen kot vedno. Skoraj 400 uniformiranih rudarjev, ki se jim je pridružilo tudi nekaj srbskih rudarjev, ki so bili na obisku v Sloveniji, je s parado po mestnih ulicah s seboj na prizorišče »povleklo« tudi veliko obiskovalcev, ki so jih prej pozdravljali s pločnikov. Zadnji v paradi so po običaju korakali novinci – 36 jih je bilo letos, prav na koncu skoka pa so čez kožo skočili še štirje upokojeni rudarji, ki so to prvič opravili leta 1963 – torej pred 60 leti. To so bili: Tone Kovač, Branko Železnik, Jože Hudournik in Stanislav Avberšek.

Častni skakalec na letošnji prireditvi je bil minister za okolje, podnebje in energijo mag. Bojan Kumer, domačin iz Raven pri Šoštanju, ki je že več kot desetletje tesno povezan s področjem energetike, na katerem je opravljal in še vedno opravlja vrsto najzahtevnejših funkcij in nalog.

Se bo ob vseh spremembah v evropskem gospodarstvu, energetski in še kakšni krizi premaknila tudi letnica 2033, smo ga vprašali. »Zaenkrat so vse letnice, ki so bile najavljene znotraj posameznih držav, članic EU, še vedno enake. Res je, da imamo do leta 2033 še desetletje, in ne vemo, kaj vse se bo do takrat še zgodilo. Puščamo si odprto. Zaenkrat strategija velja. Ampak eno je neizpodbitno dejstvo: maksimalno moramo izkoristiti dana sredstva iz sklada za pravičen prehod, sklada za okrevanje in odpornost, iz evropske kohezijske politike zato, da bomo okrepili slovensko energetiko, ne le v Šaleški dolini, ampak na splošno. Bolj se moramo osredotočiti na projekte in da si čim prej zagotovimo samozadostnost.«

Razogličenje zadeva prav Šaleško dolino

Osrednji govornik je bil generalni direktor Premogovnika Velenje mag. Marko Mavec, ki je v svojem nagovoru dejal, da odločitev glede izhoda iz premoga ne bo toliko vplivala na druge dele Slovenije, kot bo vplivala na Šaleško dolino in jo dodobra predrugačila, zato pričakujemo, da bo skladno z zavezami pravičnega prehoda prestrukturiranje temeljilo na razvoju in vzpostavitvi novih delovnih mest. S tem ko bomo v tej dolini skladno z evropskimi trendi prenehali s proizvodnjo električne energije, bomo izpolnili vse zaveze Slovenije do EU glede razogljičenja energetike še pred prvotno začrtano letnico 2055, ko Evropa načrtuje ogljično nevtralnost.

Dokler bo podjetje delovalo, v svojih vrstah potrebuje dobre, motivirane in kvalificirane ljudi. Poleg tega že zdaj usmerja podporne dejavnosti na trg, razvija nove storitve in ustvarja nova delovna mesta. Bo torej 36 novincev kmalu dobilo delo v Skupini Premogovnik Velenje? Mag. Marko Mavec: »Glede na stanje na trgu dela v Premogovniku Velenje zaposlujemo vse, ki si tega želijo. Pri letošnjih novincih računamo tudi na to, da bo kdo želel nadaljevati študij, želimo si namreč izobražene in inovativne sodelavce. Kdorkoli bo imel željo, zaposlili ga bomo nemudoma.«

Generalni direktor je svoj nagovor zaključil z besedami, da se zavedamo, da soočanje s temi izzivi ne bo enostavno, da bo terjalo veliko energije, dobrih idej, volje in vztrajnosti ter dodal: »A vse to so lastnosti, ki jih rudarji od nekdaj imamo, in prepričan sem, da bodo vsi ti izzivi v nas zopet spodbudili tiste najbolj pozitivne plati. Naj letošnji skok ne bo le skok čez kožo, temveč hkrati skok v novo prihodnost.«