Načrt obveščanja uporabnikov pitne vode

Komunalno podjetje je na spletni strani objavilo Načrt obveščanja uporabnikov pitne vode v Šaleški dolini v letu 2022.

Načrt obveščanja uporabnikov pitne vode v Šaleški dolini zajema nabor sredstev javnega obveščanja, ki bi jih v podjetju uporabili za obveščanje uporabnikov v primeru, ko voda zaradi različnih razlogov ne bi bila varna za uporabo. Načrt obveščanja uporabnikov vključuje tudi ustaljene postopke obveščanja s pomočjo sredstev javnega obveščanja v primeru večjih okvar in sanacij vodovodnega omrežja.