Na seja občinskega sveta pobuda CI

V ponedeljek, 5. marca, ob 18. uri, se bodo prvič v letu 2018 sešli na sejo svetniki občine Šmartno ob Paki. Zanjo imajo predvidenih 10 točk dnevnega reda. Med drugim naj bi obravnavali pobudo civilne iniciative za vložitev zahteve za oceno ustavnosti in zakonitosti Uredbe o državnem prostorskem načrtu za državno cesto od priključka Šentrupert na avtocesti A 1 Šentilj – Koper do priključka Velenje jug. Pobudo je civilna iniciativa naslovila tudi na občinska sveta sosednjih občin – Braslovče in Polzela. Poleg tega naj bi se seznanili še z idejo o zasnovi prizidka k vrtcu, sklepali o izvedbi nujnih investicijskih del na občinskem objektu Baronija ter se seznanili z aktivnostmi nadzornega odbora občine.