Na Paškem Kozjaku nič novega, dom je zaprt

Kot številna društva, so na letnem zboru opravili inventuro svojega delovanja v letu 2023 tudi člani Planinskega društva Velenje, v katerega jih je bilo lani uradno včlanjenih kar 740. Osrednji del zbora je narekovala Barbara Kelher s poročevalci. Predsednica PD Velenje Alenka Es je uvodoma podala pregledno poročilo, vodje skupin in odborov pa podrobnosti.

»Organizirali smo veliko število planinskih izletov, izvajali smo izobraževanje in usposabljanje za specialnosti, kot jih narekujejo čas in zakonodaja, še posebej je tokrat to veljalo za skupino markacistov. Potekalo je tudi izobraževanje gorskih vodnikov. Izvajali smo animacijo za planinstvo v osnovnih šolah in motiviranje mladine za vključitev v planinsko organizacijo. Društvo je v preteklem letu ohranilo spodbudno število članstva, skupaj smo izvedli zastavljene naloge,« je zaobjela glavne cilje predsednica.
Povedala je še, da so konec lanskega leta po 20 letih po zaslugi vodstva MO Velenje končno le pridobili primerne društvene prostore na lahko dostopnem delu mesta, na Šaleški cesti 2d (Standard). Predsednica se je dotaknila tudi aktualne in pereče teme: planinskega doma na Paškem Kozjaku, ki je še vedno zaprt in še vedno čaka na adaptacijo. »Lahko povem le to, da smo na upravni organ vložili projekte in potrebno dokumentacijo za investicijske postopke in pridobitev gradbenega dovoljenja za nov objekt, a je vse skupaj še v postopku. Žal pa tudi sredstev za ta velik poseg še ni na voljo.«

Bolj bogata in podrobna so bila poročila o opravljenem delu po sekcijah in odsekih. V društvu deluje 7 sekcij in 1 interesna skupina: Premogovnik, Pilates Dolič, Topolšica, Šentilj, Gorenje, Komunala, UNI3 ‒ planinstvo in pohodniki ter Potepanja ob sredah. Skupaj je bilo izvedenih kar 155 izletov, od tega 9 v tujino, 10 večdnevnih in 16 klasičnih destinacij in smeri.

Tudi za letos so člani vodstev in planinski vodniki izdelali rokovnik pestrih tur, načrtovanih je kar 165 aktivnosti, ki že tečejo. Posebna akcija PD Velenje, za vse sekcije, je bila prehoditi Šaleško planinsko pot, kar jim je v celoti uspelo že pred letošnjo 50-obletnico društva. Vse etape bodo prehodili letos v obratni smeri še enkrat, je bilo slišati. Objavili bodo vabila na različna izobraževanja in usposabljanja na nivoju PZS in interno, saj je za tolikšen obseg dejavnosti potrebnih vse več in novih usposobljenih vodnikov in mentorjev. V zadnjem obdobju je pogoje izpolnilo 22 registriranih vodnikov.