Na ogled razstava Družmirje

Šoštanj – V Mestni galeriji Šoštanj je na ogled razstava z naslovom »Družmirje. Bila je vas, zdaj je jezero.« Razstava o Družmirju je že tretja razstava Muzeja Velenje, ki pripoveduje zgodbo naselij Šaleške doline, ki so se pogreznila zaradi izkopavanja premoga. S prvo tovrstno razstavo je Muzej Velenje predstavil vas Preloge, z drugo pa del naselja Pesje, ki ga danes ni več. Avtor vseh treh razstav o potopljenih vaseh je kustos Muzeja Velenje, muzejski svetnik Damijan Kljajič.