Muzejski predmeti in njihove zgodbe

Dubravka (Duba) Sambolec: Karel Destovnik – Kajuh, bron

Leta 1979, ob 35. obletnici prihoda Štirinajste divizije na Štajersko, je takratna občina Velenje v sodelovanju z Kulturnim centrom Ivana Napotnika in Zvezo borcev Velenje na Graški gori uredila spominsko sobo in na bližnji vzpetini odkrila spomenik Nošenje ranjencev kiparja Antuna Augustinčiča.

V spominski sobi je bil med drugim razstavljen tudi bronasti kip Karla Destovnika – Kajuha, delo priznane slovenske umetnice Dubravke Sambolec, za katerega se je šele mnogo kasneje izkazalo, da gre pravzaprav za drugo, neavtorizirano kopijo. Po več kot treh desetletjih je spominsko sobo počasi že načenjal zob časa in v Muzeju Velenje smo se odločili, da jo prenovimo. Prav v tem času je prišlo tudi do poskusa odtujitve kipa iz spominske sobe, zato smo se odločili, da ga začasno umaknemo v muzejske depoje, dokler ne bo sprejeta odločitev o njegovi nadaljnji usodi.

Po nekaj letih smo kip uvrstili na stalno razstavo na Velenjskem gradu, od tu pa posodili v Knjižnico Velenje za priložnostno razstavo ob 100. obletnici rojstva Karla Destovnika – Kajuha. In tu se je povsem po naključju s svojim delom ponovno srečala tudi avtorica, ki je v njem prepoznala neavtorizirano kopijo svojega izvirnega dela iz leta 1974 za znanega šaleškega naročnika.

Stekli so konstruktivni pogovori med muzejem in avtorico z željo, da s skupnimi močmi razjasnimo okoliščine, ki so privedle do nastale situacije, a je naposled prevladalo spoznanje, da nam to po tolikem času verjetno ne bo nikoli uspelo. Na še zadnje odprto vprašanje, in sicer kakšna bo nadaljnja usoda portreta Karla Destovnika – Kajuha, je odgovorila avtorica kipa, Dubravka Sambolec, ki se je odločila svoje delo avtorizirati in podariti Muzeju Velenje.

Od začetka leta 2024 je tako kip Karla Destovnika – Kajuha znova na ogled na stalni razstavi »Šaleška dolina 1941–1945« na Velenjskem gradu.