Motoristi, previdno!

Z lepšimi dnevi prihajajo na naše ceste tudi motoristi, ki postajajo vse pogostejši udeleženci v cestnem prometu. Lani je bilo v Sloveniji registriranih skupno nekaj več kot 117.000 enoslednih motornih vozil (od tega 56.353 motornih koles, 59.963 mopedov ter 1.431 trikoles), kar je 21 % več v primerjavi z letom poprej oziroma za 51 % več kot pred 10 leti. Motoristi že tako spadajo med ranljivejše skupine udeležencev v prometu, ob teh številkah pa se povečuje tudi število ogroženih.

V letu 2017 se je na slovenskih cestah pripetilo 1094 prometnih nesreč z udeležbo voznikov enoslednih motornih vozil, to je 20 odstotkov več kot v letu 2016. Od tega je bilo 29 smrtnih žrtev, 25 motoristov in 4 mopedisti, kar je 21 odstotkov več kot v letu poprej. Med huje telesno poškodovanimi se je delež povečal za 16 odstotkov (iz 176 na 204), število lažje telesno poškodovanih pa za 19 odstotkov (iz 520 na 618). Najbolj izpostavljena starostna kategorija v preteklem letu so bili vozniki med 45 in 54 leti.