Mogoče ne bi smel biti vizionarski, pravi Janko Šteharnik

Na poročilo Nadzornega odbora MO Velenje, ki je v zvezi s pregledom poslovanja Zdravstvenega doma (ZD) Velenje za leto 2022 ugotavljal nepravilnosti računovodskih izkazov, netransparentnost poslovanja nadzorovane osebe ZD Velenje in kršitve zakonodaje s področja javnih naročil po zakonu o javnem naročanju, so se odzvali vpleteni v ZD Velenje. Izrazili so svoje stališče do ugotovljenih nepravilnosti.

Šteharnik: »Trdim, da ni bila storjena nobena napaka.«

Janko Šteharnik, bivši direktor ZD Velenje, nam je poslal svoj komentar: »Moje vodenje temelji na optimalnem izkoriščanju volje in znanja zaposlenih in njihovem povezovanju. Pri zunanjih partnerjih pa iščem strokovnost, razumevanje delovanja zavoda in posledično prilagajanje cene temu, kar si lahko, kot javna ustanova, privoščimo. V Velenju smo vedno iskali domačega dobavitelja ali izvajalca, pripravljenost in razumevanje družbene vloge zavoda ter optimalno ceno, ki ne temelji le na vrednosti, temveč vključuje tudi časovno in prihodkovno komponento ter seveda garancije izvedbe ali ukrepanje v primeru zapletov ali pomoči v prihodnje.

Trije od štirih primerov, ki jih je MO Velenje ocenila kot ne-transparentne, z elementi koruptivnega delovanja, stroškovno vprašljive … so povezani z domačimi izvajalci, najnižjimi možnimi cenami in vrhunsko izvedbo; tako storitve v primeru dr. Poličnikove kot tudi v primeru najema prostorov in pripravljenosti podjetja M-Živic, da se prostori prilagodijo. Najemnik po mojih informacijah še danes brez pripomb prilagodi ali spremeni stvari po želji zaposlenih, ki delujejo v njih.«

Primera o zaposlitvi klinične psihologinje ne želi komentirati, »ker je ocena dogodka resnično dokaz, da je treba včasih v nadzorih razumeti še kaj več kot le vsebino samo,« piše Šteharnik in našteva še druge primere, ko je bil »obtožen« privatizacije.

Obširneje v današnji številki Našega časa.