Mladi, na kup!

V petek, 26. oktobra ob 18-tih bosta Javni zavod Mladinski center Šmartno ob Paki in tamkajšnja lokalna skupnost pripravila prireditev z naslovom Mladi, na kup! Osnovni namen dogodka je zbrati mlade od 15 do 29 leta starosti, ki so aktivni člani društev, klubov oziroma skupnosti v občini, prav tako tudi neorganizirano mladino. Na dogodku, ki bo razdeljen na tri dele, bodo imeli mladi možnost spregovoriti, izraziti mnenje, podati predloge, želje. Druženje bo namreč zasnovano kot soočenje mladih z odločevalci. Organizatorji zagotavljajo, da s tem na lokalni ravni nudijo mladim priložnost za sokreiranje dogajanja v okolju in da pri izvedbi aktivno sodelujejo.