Minister Počivalšek v Velenju in Šoštanju

Med obiskom na občini Velenje

Velenje, 18. marec – Danes je župan Mestne občine Velenje Bojan Kontič s sodelavci sprejel ministra za gospodarski razvoj in tehnologijo Republike Slovenije Zdravka Počivalška. Sprejema so se udeležili tudi poslanec Državnega zbora Republike Slovenije Saša Tabaković, generalni direktor Direktorata za regionalni razvoj Marko Drofenik in svetovalec ministra Aleksandar Arsekić.
Kontič je ministru izpostavil prioritete nadaljnjega razvoja mesta. Možnosti razvoja vidi predvsem na področju turistične dejavnosti, za kar pa je nujno potrebna tudi dobra infrastruktura, tako cestna kot tudi železniška. Poudaril je, da smo v Velenju v zadnjih tridesetih letih naredili ogromen napredek na področju sanacije degradiranega okolja in tako bistveno spremenili podobo ter kvaliteto bivalnega prostora. Mestna občina Velenje poskuša z različnimi ukrepi zagotavljati primerne pogoje za nadaljnji gospodarski razvoj. Med drugim investira tudi v razvoj poslovne cone Stara vas.
Minister Počivalšek je dejal, da je za državo izvozno usmerjeno gospodarstvo izjemnega pomena, potrebno pa mu je zagotavljati primerne pogoje za razvoj. Izpostavil je velenjsko podjetje Gorenje, ki je po njegovem mnenju eno izmed redkih slovenskih podjetij, ki svoje produkte uspešno prodaja na svetovnem trgu. Tudi po mnenju ministra je potrebno tretjo razvojno os čim prej umestiti v prostor in pričeti z njeno izgradnjo.
Po sprejemu so si gostje ogledali SAŠA inkubator, Gorenje, občino Šoštanj, Kmetijsko zadrugo Šaleške doline in podjetje Krevzel Instalacije.