Mešane patrulje dosegle namen

Občinski redarji s svojo prisotnostjo na javnih površinah tako v centru mesta Velenje kot v širši okolici skušajo zagotavljati varno okolje tudi z mešanimi patruljami redarjev in policistov. Usmerjene so predvsem v preprečevanje morebitnih dejanj, ki bi vodila v poškodovanje urbane opreme. Že prisotnost mešanih patrulj in postopek ugotavljanja identitet pri mladostnikih, v veliko primerih doseže namen. Poleg mešanih patrulj ob koncu tedna, so se za zelo uspešne izkazale tudi mešane patrulje na kolesih.