Med prizadetimi in ogroženimi so družine in žal tudi otroci

Pri Rdečem križu Slovenije so vse od 4. avgusta v fazi intervencije po poplavah – na posamezna področja dostavljajo ustekleničeno vodo in brezalkoholne napitke, mleko, prehranske pakete, hrano in hrano za otroke, higienske potrebščine, čistila in pripomočke za čiščenje, na najbolj ogroženih področjih so prisotne tudi njihove ekipe prve pomoči, ki poleg prve pomoči nudijo tudi psihosocialno podporo.

Prve stiske so se začele najprej kazati pri starejših, v zadnjem času pa jih opažajo tudi pri najmlajših, ki sta jih osupnila neslutena vodna ujma kot nemoč njihovih staršev. Tako so se pri Rdečem križu Slovenije v sodelovanju z Zdraviliščem RKS Debeli rtič odločili, da s sredstvi donatorjev brezplačno letovanje omogočijo še 100 otrokom s področij, ki so jih poplave najbolj prizadele.

V letošnjem poletju so s sredstvi različnih donatorjev že omogočili brezplačno letovanje 990 socialno ogroženim otrokom. V prihodnjih dveh tednih pa bodo skoraj 100 otrokom pomagali vsaj začasno pozabiti na težave in stiske, povezane z vodno ujmo. Poleg odlične strokovne službe in animatorjev bo otrokom na voljo tudi specialni pedagog za psihosocialno podporo in pomoč, poleg tega bodo otroci deležni učne ure prve pomoči.

Pri Rdečem križu Slovenije so – tudi v tem izredno težkem obdobju za Slovenijo – zavezani načelu, da pomoč ponudijo vsem, ki jo potrebujejo, prednost pa vsekakor dajejo socialno najšibkejšim.