Material iz Savinje nekatere moti

Šmartno ob Paki – Nekatere krajane vaške skupnosti Podgora je v minulih dneh precej vznejevoljilo odlaganje materiala iz reke Savinje na zemljišču pri parkirišču na eni od izhodiščnih točk za Goro Oljko.

Kot so dejali, so na začetku izkopavanja na zemljišču v lasti občine pričakovali, da je z gradnjo začel eden s seznama občanov, ki se bodo zaradi posledic lanskih poplav morali preseliti. Kasneje so izvedeli, da gre za deponijo materiala iz reke Savinje. Za slednjo naj bi morala občina pridobiti ustrezno dovoljenje, torej tudi soglasje sosedov, česar pa naj ne bi storila. Kot so še dejali, naj bi zaradi postavitve take deponije »na črno« pri kmetijski zadrugi ob prihodu v Šmartno ob Paki slednjo morali odstraniti.

Za pojasnilo smo se obrnili na šmarškega župana Janka Kopušarja. V izjavi je zapisal, da je na pobudo občana Skorna v zvezi z možnostjo pridobitve materiala iz reke Savinje navezal stik z DRSV (Direkcijo RS za vode). »Pojasnili so mi, da lahko ta material za svoje potrebe dobita bodisi koncesionar (NIVO EKO) bodisi lokalna skupnost. Na DRSV smo podali pismeno vlogo za 20.000 kubičnih metrov gramoza za potrebe sanacij, vzdrževanj, investicij v občinske ceste in ostalo infrastrukturo. Zagotoviti smo morali prostor, ki se ne nahaja na poplavnem področju. Po ogledu predmetne lokacije skupaj s predstavniki koncesionarja (ki ga je pooblastila DRSV) smo se odločili za to lokacijo in tu organizirali začasno deponijo materiala. O tej nameri oziroma posegu v prostor sem obvestil predsednika VS (vaške skupnosti) Podgora.«

Ker je zemljišče v lasti občine in ni opredeljeno kot poplavno, je še dodal, je bila to edina možna lokacija. Po informacijah iz Zgornje Savinjske doline, kjer je teh deponij bistveno več in so večje, je to tudi edina možnost za pridobitev gramoza iz reke Savinje, ki je večstransko uporaben. Glede deponije materiala pri kmetijski zadrugi na občinski upravi nimajo nobenega podatka in tudi niso izdali nobenega soglasja. So pa udeleženci na zboru občanov VS Šmartno ob Paki opozorili na zasipanje kanala od ceste proti reki Paki in na morebitno oporečnost materiala. »Na to sem po telefonu opozoril direktorja Kmetijske zadruge Šaleška dolina. Dejal je, da pretočnost kanala ni ovirana oziroma zmanjšana in da se material potrebuje za sanacijo plazu. Vsem, ki jih zadeva zanima, sem seveda za pojasnila na voljo,« je še zapisal Janko Kopušar.