Manj denarnih pomoči

Na Centru za socialno delo ugotavljajo, da je bilo minulo leto glede števila upravičencev do denarnih pomoči v občinah Velenje,Šoštanj in Šmartno ob Paki izjemno. Letos pa že lahko govorijo o vplivu gospodarske rasti in zmanjševanja števila brezposlenih oseb, saj se je število upravičencev do denarnih pomoči zmanjšalo. V avgustu je denarno socialno pomoč prejemalo 1250 upravičencev, v enakem mesecu lani nekaj manj kot 1500. Prejemnikov otroškega dodatka je bilo 3582.